Kunder

Vilka är Akrodatas kunder?

De kunder som Akrodata har arbetat med har behov av problemlösningar, antingen genom att använda sig av Akrodatas kunskap eller genom att få tillgång till andras kunskap genom innovationstävlingar. Kunderna varierar från mässor till innovationsmyndigheter och även andra offentliga organisationer.

Vilka kunder har Akrodata har arbetat med?

Vitalismässan: På Vitalismässan 2012 förberedde och genomförde vi en innovationstävling med tio utvalda lag. Temat för innovationstävlingen var Ökad vårdnytta och genomfördes samtidigt som mässan. Prissumman var 50 000 och kom från Vinnova. För mer information om uppdraget läs här.

Viktoriainstitutet: Akrodata har arbetat med Viktoriainstitutet i Göteborg och haft uppdrag i forskningsprocessen.

Västsvenska Turistrådet: Tillsammans med VT har Akrodata förberett och genomfört Turisthack 2012. Temat för denna innovationstävling var ”Nästa generations mobila turistupplevelse”. I denna tävling deltog 12 lag. Information om tävlingen finns här.

Vinnova: Akrodata har gjort expertutlåtande under tre olika utlysningar inom området Öppna Data och Innovation och även fått bidrag till att förbereda och genomföra en större innovationstävling i Västsverige under hösten 2012.