Publicerade artiklar och rapporter

Publicerade forskningsartiklar:

Slumpi, T. P., Ahlin, K. and Öberg, L.-M. (2012). Intraorganizational benefits from product configuration information – a complementary model. International design conference – Design2012. Dubrovnik, Croatia

 Ahlin, K. and  Saarikko, T. (2012). A semiotic pespective on semantic interoperability. The 35th Information Systems Research Seminar in Scandinavia – IRIS 2012. Sigtuna, Sweden.

Ahlin, K. and  Saarikko, T. (2013). Exploiting Information: Seeking Long-term Preservation of organisational knowledge. Nordic Academy of Management Conference. Reykjavik,Iceland.

 Ahlin, K. and  Ingelsson, P. (2013). Information management, Lean and efficiency – are wefocusing on the customer? Proceedings 16th Qmod conference on Quality and Service on Sciences ICQSS 2013. Portoroz, Slovenia.

Ahlin, K. (2013). A generalized view of the nature of Benefit of Information. Nordic Academy of Management Conference. Reykjavik, Iceland

Ahlin, K. (2014). Approaching the intangible benefits of a boundary object. Lic.-avh. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2014 (Mid Sweden University licentiate thesis : 107)

Mohajer Soltani, P. , Pessi, K. , Ahlin, K. & Wernered, I. (2014). Hackathon – A Method for Digital Innovative Success: A Comparative Descriptive Study. 8th European Conference on IS Management and Evaluation – ECIME 2014 University of Ghent, Ghent, Belgium 11-12 September 2014

Publicerade kapitel i böcker:

Ahlin, K. , Persson Slumpi, T. & Öberg, L. (2013). Nyttan med CM. I Configuration Management i teknikinformationens tjänst : en antologi. Sundsvall : Mittuniversitetet.

Ahlin, K. (2011). The emergence of Service Oriented Architecture from a Business Perspective. I Challenges for the Future in an ICT Context…for Stig. Sundsvall : Mid Sweden University. S. 166-176.

Rapporter:

Ahlin, K. , Bäckström, I. , Ingelsson, P. , Löfstedt, U. , Mårtensson, A. , Åslund, A. & Öberg, L. (2014). Projekt Kundanpassad teknikinformation – KATI : Slutrapport – med fokus på förslag på arbetssätt och metoder.

Ahlin, K. & Åslund, A. (2014). Utveckling och test av arbetsmetod för identifiering av nytta och värde i produktionsprocessen i framtagande av teknikinformation..

Ahlin, K. (2013). Värdeadderande aktiviteter i produktionsprocessen av TI och tillhörande effektivitetsmätningar. (Rapport TIC 2013:6)

Ahlin, K. (2012). Aspekter på nyttometoder för teknikinformation ur ett livscykelperspektiv. Mittuniversitetet (Rapport TIC 2012:1)