Om Akrodata

Karin Ahlin på Akrodata porträtt

Företaget Akrodata kommer ur visionen att få arbeta med kunder som har behov av specialistkunskap inom IT Management, Open Data, innovations- och tjänsteutveckling. Allt med affärsnytta som ledstjärna. Jag som driver Akrodata har lång och djup erfarenhet från ovanstående områden, då jag har arbetat inom dessa områden under 25 år. De roller jag har haft är utvecklingschef, projektledare, systemutvecklare och programmerare. De senaste åren har jag studerat högre utbildningar och har nu en filosofie licentiatexamen i ämnet Data- och Systemvetenskap. Mitt forskningsområde är den interna organisationens nytta av digital information.

De tjänster som Akrodata tillhandahåller inom ovanstående områden är innovationstävlingar, strategiska utredningar, föreläsningar och utbildningar inom öppna data för att öka. Akrodata är nätverksnod till Open Data Institute i London, grundat av Sir Tim Berners-Lee och Sir Nigel Shadbolt. Samarbetet innebär att arbeta med tjugo-talet andra noder runt vårt klot och erbjuda utbildningar i öppna data området.

Målet är att bli klar med mina forskarstudier under 2016. Tidigare i min utbildning har jag deltagit i två forskningsprojekt,Teknikinformationscenter och Kundanpassad Teknikinformation, och varit ett halvår som visiting scholar på Michigan State University i USA.