Innovativ utveckling

Akrodata arbetar med innovativ utveckling via innovationstävlingar. Tävlingarna genomförs i samarbete med t ex mässor eller externa organisationer. Den innovativa tjänsten innebär att låta tävlande ta fram prototype, bade digitala och fysiska, som kan gå vidare via inkubatorer eller andra innovationsprogram. I detta arbete samarbetar Akrodata med Business Region Goteborg och Goteborg & Co näringslivsavdelningen.