IT Management

Den snabba utvecklingen och teknikens möjligheter har inneburit ett ökat fokus på hur man strategiskt hanterar IT. Förmågan att ständigt utveckla affärsverksamheten och att leda förändringsarbetet har ökat dramatiskt i betydelse för konkurrenskraften. Den samordnade ledningen av affärsutveckling och IT-utveckling, dvs IT Management, har en avgörande betydelse för hur framgångsrika organisationer blir i framtiden.

Akrodata erbjuder tjänster inom IT Management med inriktning på strategiska förändringsfrågor. Fokus är på att skapa affärsnytta, designa effektiva informationssystemarkitekturer och IT-infrastrukturer samt utveckla framtidsorienterade och affärsrelaterade IT-strategier.