Recension av boken Intranät

I många av dagens större organisationer finns det ett intranät. Vi som arbetar i en organisation litar på att informationen som finns där är riktig, uppdaterad och lätt att hitta. För dem som arbetar med Intranät är det oftast ett arbete som sker i det tysta och kanske helt solo. Några av Sveriges duktigaste i frågan har slagit ihop sig i Intranätverket för att skapa en dialog med lärandet som grundfilosofi. En utkomst av dialogen är boken Intranät som skapar värde.

Vad innehåller då boken? Här kommer en kort sammanfattning:

Boken startar med en övergripande beskrivning hur Sveriges intranät mår och vad som behövs för att de ska höja sig mer. Intressant beskrivning baserad på en undersökning från fyrtio olika intranät i Sverige, vilket kan ge dig som behöver få uppslag till olika aspekter på ett intranät. Nästkommande kapitel placerar in intranätet i digitaliseringsvågen, vilket ger intressanta argument för dig som behöver kommunicera till ledningsnivån. Dagens digitalisering har alla hört talas om och inser att de behöver finnas med i. De övergripande krav som du ska föra fram finns i kapitlet om intranätets främsta fördel – service till sina användare.

Ett intranät, precis som mycket annat, blir värdefullt när användarna upplever att de blir mer effektiva. Ett helt metodkapitel om hur du gör detta är mumma och bara den gör att boken blir mycket mer än den kostar. De kommande två kapitlen handlar om hur du identifierar användarna och även engagerar dem genom att vara synlig och tydlig.

Från användare till statistik – ja, det finns många perspektiv på intranät. Kapitlet ger dig insikter om hur du ska styra ditt intranät mot verksamhetsmålen genom att analysera kvalitativa mätvärden. Det mer akademiska kapitlet om organisationsprinciper har mycket information om informationsarkitektur. Sista kapitlet är mycket intressant och användbart – vem har inte förbannat en dålig sökfunktion på det egna jobbets intranät.

Vad tycker jag om boken? Ambitiöst att beskriva så många olika perspektiv av intranät och t ex bara metodkapitlet om hur du skapar värdefulla intranät för användarna gör att boken är värd att köpa. Guldkornen är många och jag ser också att taktiken med att skapa möjligheter för uppdateringar av boken ger möjlighet att öka värdet av den. Vilka ser jag ska läsa boken? De som arbetar med intranät operationellt, har strategiskt ansvar för dem eller bara är allmänt intresserade. Det finns mycket att läsa för dessa grupper i boken. Snyggt jobbat, alla inblandade!!

Och för dig som vill köpa boken – använd denna länk.