Nytt uppdrag – publikt utbildningsmaterial för öppna data

Jag kommer att jobba med ett nytt spännande uppdrag – skapa publikt utbildningsmaterial för öppna data i Sverige. Materialet kommer att bygga på SKLs ramverk för öppna data och rikta sig mot mellanchefer i den offentliga sektorn. Materialet kommer att publiceras på SKLs hemsida under hösten. Som en del i uppdraget kommer jag att åka till Open Data Institute i London och gå deras train-the-trainer kurs. Ser fram emot detta och att sprida kunskap i ämnet. Uppdraget är finansierat av Vinnova från deras senaste öppna data utlysning.

Vinnova_RGB_ram_webb