Rakt budskap

En av de sakerna som efterlystes i Vinnovas nulägesanalys om öppna data var en central styrning. En sådan styrning finns i flera andra länder, t ex U.K. med sitt Open Data Institute. Ett annat land är USA där Vita Huset ger direktiv efter direktiv om digital information. Grymt intressant att se vart denna centrala toppstyrning leder. Nu har det kommit ett ny roadmap från Vita Huset om e-tjänster där information är en väsentlig del. Det som är mycket intressant är följande del:

”  The rich wealth of information maintained by the Federal Government is a national asset with tremendous potential value to the public, entrepreneurs, and to our own government programs. This information takes many forms. It can be unstructured content (e.g. press releases, help documents, or how-to guides) or more structured data (e.g. product safety databases, census results, or airline on-time records). Regardless of form, to harness its value to the fullest extent possible, we must adopt an information-centric approach to digital services by securely architecting for interoperability and openness from the start.” 

Här pekar man verkligen på att informationen är det som är det värdefulla och att den ska vara öppen och tillgänglig för alla. Ett budskap som innebär att alla myndigheter måste tänka öppet och se till att informationen finns tillgänglig via olika former av API:er. Det intressanta är inte hur informationen lagras eller vilka användargränssnitt som den ska publiceras via, utan att den gör det. Självklart ska den lagras på bästa sätt och även visas på det mest navändarvänliga sättet, men nu är det viktiga öppenheten. Intressant!

untitled