Nulägesanalys öppna data från Vinnova

Igår publicerade Vinnova en nulägesanalys om öppna data läget i Sverige – mycket intresssant och bra. Syftet med rapporten är att beskriva nuläget och med det som utgångspunkt bedöma vilka åtgärder som behövs för att påskynda användningen av öppna data och öppnandet. Slutsatserna i rapporten är att det som behöver åtgärdas är följande: 1) tydligare styrning från regeringen, 2) samordna utvecklingen av öppna data i offentlig sektor, 3) ge standardiseringsansvar till en myndighet, 4) förtydliga lagstiftningen, 5) lös finansieringsfrågan genom att genomföra en reform för grunddata, 6) öka ambitionsnivån på oppnadata.se, 7) öka kompetensen om öppna data, 8) etablera forum för erfarenhetsutbyte, 9) sänk trösklarna för myndigheter att börja med öppna data, 10) skapa en federation av datakataloger för öppna data och 11) etablera uppföljning, statistik och forskning inom området. Många av dessa saker handlar för mig om vanlig IT management – i vissa fall centralisering och ett pekande med hela handen och i vissa fall strategier för kunskapsutveckling inom området.

De styrkor vi har inom området är följande: 1) finns mycket data hos mndigheter, 2) hög it-kompetens, 3) Sverige har en tradition av öppenhet, 4) driv från aktivister och communityn och  5) det finns några stöttande myndigheter och organisationer.