Innovationstävlingar i Jämtland

Innovation är en del av det som jag sysslar med via Akrodata och det har varit mycket innovationstävlingar. Därför var det extra roligt att komma med på Mittuniversitets hemsida som en nyhet med just detta. Förhoppningsvis kommer detta att ge eko och skapa en bra grund för fortsatt arbete även i Östersund.