Fördelen för en organisation att öppna upp sin data

Det finns inga exakta siffror på vad en organisation tjänar, i monetära termer, på att öppna upp sin data. Det finns ett EU-direktiv, Public Service Information eller PSI-direktivet, som säger att offentlig data skapa vara öppen. Givetvis inte den som är sekretessbelagd eller kan visa känslig privat information. Det gäller därför att hitta olika nyttoaspekter om varför organisationer ska öppna upp sin data och inte bara göra den tillgänglig. Ett danskt blogginlägg diskuterar vad en organisation har för fördelar att öppna upp sin data; ett blogginlägg som är riktigt intressant att läsa och fundera över.